Δικηγόροι Αιτούντων Άσυλο στην Ελλάδα

Το γραφείο ASYLUM IN GREECE Νομικοί Σύμβουλοι αποτελείται από δικηγόρους εξειδικευμένους στο προσφυγικό δίκαιο. Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε όλο το φάσμα της διαδικασίας Ασύλου στην Ελλάδα, διοικητικό και δικαστικό. Υποστηρίζουμε τους αιτούντες άσυλο σε κάθε νομικό επίπεδο και παρέχουμε την εξειδικευμένη εμπειρία μας και σε άλλους συναδέλφους δικηγόρους ή τρίτους επαγγελματίες.
Η υπόσχεσή μας να παρέχουμε άριστες νομικές υπηρεσίες είναι αναγνωρισμένη στο νομικό κόσμο.

Ανθρώπινα Δικαιώματα. Άσυλο & Μετανάστευση

Η εμπειρία μας σε θέματα πολιτικού ασύλου και μετανάστευσης, και ο χειρισμός πολύπλοκων υποθέσεων, είναι ο λόγος για τον οποίο λαμβάνουμε συνεχώς αιτήματα πελατών για νομική εκπροσώπηση.

Χειρισμός της Αίτησης Ασύλου

Οι νομικοί μας σύμβουλοι καθοδηγούν τους εντολείς μας καθ’ όλη τη διαδικασία ασύλου. Κάθε υπόθεση είναι μοναδική και αναγνωρίζουμε το υψηλό προσωπικό διακύβευμα όλων των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους υπό καθεστώς δίωξης. Έχουμε συγκεκριμένες διαδικασίες και καταβάλλουμε την δέουσα προσοχή στις λεπτομέρειες της κάθε περίπτωσης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της φόρμας πλήρους καταγραφής (διαδικασία αυτοκαταγραφής), σε περίπτωση που έχετε ήδη προκαταγραφεί από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης κατά την είσοδό σας στη χώρα,από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια διοικητικής κράτησης ή από την Υπηρεσία Ασύλου μέσω χρήσης της εφαρμογής Skype.
 • Προετοιμασία για το αίτημα ασύλου και τους λόγους για τους οποίους ο εντολέας μας ζητά άσυλο.
 • Έρευνα στις χώρες καταγωγής (COI, Country of Origin Information).
 • Λεπτομερής νομική υποστήριξη/συμβουλή σε όλα τα στάδια της ελληνικής Διαδικασίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νομικών συμβουλών πριν τη συνέντευξη στην Υπηρεσία Ασύλου και εκπροσώπηση – παράσταση στην συνέντευξη ενώπιον του χειριστή της Υπηρεσίας Ασύλου.
 • Πρακτική συμβουλή και σχόλια επί της απόφασης του Πρώτου Βαθμού της Υπηρεσίας Ασύλου και των δικαιωμάτων σας για Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών (Appeals Authority).
 • Σύνταξη Προσφυγής και εκπροσώπηση στην προφορική ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών.
 • Συμβουλή επί της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών και των δικαιωμάτων σας για Αίτηση Ακύρωσης στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο.
 • Οικογενειακή επανένωση.
 • Μεταγενέστερο αίτημα διεθνούς προστασίας.

Θέματα Μεταναστευτικού Δικαίου

 • Άδειες διαμονής Επενδυτή
 • Ανανέωση άδειας διαμονής Επενδυτή
 • Άδεια διαμονής οικονομικά ανεξάρτητων ατόμων
 • Άδειες μακράς διαρκείας
 • Άδειες διαμονής για εργασία
 • Άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Προσωπική Ενασχόληση

Χάρη στα υψηλού επιπέδου νομικά μας προσόντα (Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω και παρά Συμβουλίω της Επικρατείας), η ίδια η ομάδα μας που σας εκπροσώπησε στη διοικητική διαδικασία, θα σας εκπροσωπήσει και στο Δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τον προσωπικό σας νομικό σύμβουλο από την αρχή ως το τέλος της υπόθεσής σας που είναι εξοικειωμένος με κάθε όψη του αιτήματός σας. Αυτό προσδίδει αίσθημα συνέχειας και μειώνει το άγχος του δικαστηρίου.